Tarım, orman ve balıkçılık şirketlerinin varlıkları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan Sektör Bilançoları 2021 araştırmasına göre, tarım, orman ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri son 5 yılda düzenli artış gösterdi.

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2016’da 30,9 milyar lira düzeyindeydi. Bu rakam 2017’de yaklaşık 36,3 milyar liraya, 2018’de 45,7 milyar liraya, 2019’da 53,6 milyar liraya ulaştı. Sektör, tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını döneminde de varlıklarını artırmayı başardı.

Salgının yayılmasına yönelik kısıtlamaların en üst seviyede olduğu 2020’de varlıklarını 68 milyar liraya ulaştıran sektör, 2021’de ise 97,1 milyar liraya çıkarttı. Böylece firmaların aktif toplamları 2016-2021 döneminde 3 katına çıktı.

Öz kaynaklar da 3 katına çıktı

Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmaların, öz kaynaklarını da artırdığı görüldü. Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların öz kaynaklarının toplamı 2016’da 11,1 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli olarak artırarak 2021’de 32,7 milyar liraya kadar yükseltti. Böylece söz konusu firmaların öz kaynak büyüklükleri son 5 yılda yaklaşık 3 katına çıkmış oldu.

Brüt satışlar yüzde 311 arttı

Türkiye’de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların brüt satışları da 2016-2021 döneminde yüzde yaklaşık 311 artışla 20 milyar 517 milyon 624 bin liradan 84 milyar 245 milyon 714 bin liraya yükseldi.

Sektör firmaları bu dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını artırmayı başardı. Firmaların 2016-2021 döneminde brüt yurt içi satışları 18,1 milyar liradan 72,8 milyar liraya, brüt yurt dışı satışları da 2,1 milyar liradan 10 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde diğer gelirler ise 1,5 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların 2016-2021 yıllarında öz kaynak, brüt satış ve varlıklarındaki değişimler şöyle:

Tarım, ormancılık ve balıkçılık (bin lira)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aktifler

30.851.998

36.311.814

45.663.437

53.583.662

67.994.788

97.101.747

Öz Kaynaklar

11.071.948

12.951.658

15.509.407

18.141.403

22.036.701

32.730.500

Brüt Satışlar

20.517.624

25.308.603

34.238.695

43.146.236

52.169.554

84.245.714

Yurt İçi Satışlar

18.103.932

22.541.808

29.210.076

36.189.846

44.826.358

72.824.690

Yurt Dışı Satışlar

2.067.340

2.315.356

4.423.294

6.173.671

6.364.518

9.9

Yorum yapın